Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

NMTN

Zet zich in voor de belangen van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het identificeren en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints. NMTN is in 2009 opgericht.
NMTN is bedoeld voor therapeuten die vanuit een totaalvisie willen behandelen en uitgaan van een segmentale visie (werken met spier-, zenuw- en gewrichtsstelsel). NMTN-therapeuten geven behandelingen die ondersteund worden door de wetenschap (evidence based), en gangbare opvattingen over rationeel therapeutisch handelen.

NMTN vindt aansluiting bij het gedachtegoed van onder meer Janet Travell en David Simons, grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van het wetenschappelijke standaardwerk Myofascial Pain.

Waarom een NMTN therapeut?
Ingrid Borninkhof is Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG®) en lid van de beroepsgroep Neuro Musculaire Therapeuten Nederland, afgekort NMTN. Deze stichting behartigt haar én vooral ook uw belangen.

Een bewuste keuze
In ons land is iedereen vrij om een behandelmethode te kiezen. Deze keus hoeft niet moeilijk te zijn. Kiest u voor een therapeut die aangesloten is bij de beroepsgroep NMTN (NeuroMusculaire Therapeuten Nederland), dan heeft u met een goed opgeleide HBO - therapeut te maken. De beroepsgroep NMTN ziet er op toe dat de aangesloten therapeuten hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.