Klacht en tuchtrecht

U heeft een klacht, wat nu?

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Tuchtrecht Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Praktijk Borninkhof is via de NIBIG en VBAG sinds 1-1-2017 aangesloten bij een erkende klachten- en geschillencommissie. Mocht u als cliënt een klacht hebben dan verzoek ik u, voor een oplossing in deze, zich ten eerste te richten tot Praktijk Borninkhof zelf. Als dit niet leidt tot een voldoende oplossing dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost met praktijk Borninkhof kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl of secretariaat@vbag.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Praktijk Borninkhof

  • Contact/E-mail
  • Kastanjestraat 26
  • 5492 EZ
  • Meierijstad (St.-Oedenrode)
  • 06-51318133

Vertaal de website

Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht

Praktijk Borninkhof || Adres: Kastanjestraat 26 5492 EZ Sint-Oedenrode || KvK nummer: 17157806

We gebruiken Cookies op onze website om het gebruikersgemak van de website continu te verbeteren. Meer lezen