Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

Klacht en tuchtrecht

U heeft een klacht, wat nu?

Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop u behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen.
Uw klacht wordt in behandeling genomen.

Waar kunt u terecht met een klacht??

Het is natuurlijk het beste wanneer er eerst mondeling overleg is met uw therapeut en u probeert er samen uit te komen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. 
Wilt u echter een officiële procedure in gang zetten, dan dient u - voordat u de commissie op de hoogte stelt - een brief te sturen naar de therapeut met uw klacht en een schriftelijke motivatie. 
Is het probleem te ernstig, durft u niet zo goed uw therapeut aan te spreken over wat u dwars zit of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip van de therapeut, dan is uw volgende stap: een brief schrijven naar het secretariaat van de commissie. Klachten en Geschillen via NIBIG, VBAG (of de koepel RBCZ), zie de websites van de betreffende beroepsgroepen en/of koepel.


Geschillen commissie voor de VBAG