Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

Vergoedingen

Vergoedingen en tarieven

Neuromusculaire therapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist naar een neuromusculairtherapeut kunt gaan. Uw eigen risico van € 385,- geldt voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende verzekeringen, dus wordt niet gekort op de behandeling.

Sport- en ontspanningsmassages kunnen niet gedeclareerd worden via een zorgverzekeraar.

Welke verzekeraars vergoeden deze behandelingen, zie www.nmtn.nl , onder cliënten / vergoedingen door zorgverzekeraars en/of bij vbag.nl. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Hiervoor moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  • Niet nagekomen afspraak vergoeden, conform behandelingsduur
  • Betalingsvoorwaarden en werkwijze volgens richtlijn NMTN, Neuro Musculaire Therapeuten Nederland
  • De rechten en plichten van de cliënt zijn binnen de praktijk vastgelegd in de "modelreglementen therapeut-cliënt” NMTN
  • Uw gegevens worden vastgelegd in een dossier conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2018 tot en met 31-12-2018