Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

Disclaimer

  • Hoewel ik er naar streef om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan ik niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is.
  • Op grond van de aangeboden informatie dient u derhalve geen actie te ondernemen zonder deskundig advies op voorhand. Praktijk Borninkhof aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • Praktijk Borninkhof sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.