RSI - werkplek consultancy

Een op de drie werknemers heeft regelmatig last van RSI-klachten. Kosten m.b.t. RSI en stress zijn jaarlijks zo'n 6 miljard Euro. Naast de werkplek en de organisatie van het werk spelen individuele factoren een rol. Door de belangrijkste oorzaken op te sporen en aan te pakken verkleint u de kans op verzuim aanzienlijk.
Claims van gezondheidsschade bij de werkgever worden steeds actueler. U als werkgever moet nu bewijzen dat u in voldoende mate aan uw zorgplicht heeft voldaan om te voorkomen dat de werknemer schade heeft kunnen lijden (dat u op zijn minst alle voorschriften van de Arbowet heeft nageleefd).
Wat is uw plan van aanpak ten aanzien van RSI? Een preventieve aanpak richt zich op het wegnemen van risico's. Voor elk risico zijn oplossingen denkbaar. Ik ondersteun u daarbij als gecertificeerd RSI-consultant. Ik stel de risico's vast met behulp van een vragenlijst, interviews en/of een werkplekonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek ontvangt u een rapportage met daarin adviezen omtrent mogelijke verbeteringen.

wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek bestaat uit een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving en een individueel werkplekadvies over werkhouding en bewegingsgedrag. Omdat iedereen anders beweegt en ontspant wordt hier rekening mee gehouden bij instellen van de werkplek.
Naast de persoonlijke aandacht en aanpassingen wordt er ook gelet op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen. Met deze aanpak realiseren we een totaal oplossing.

ergonomische werkplek

Tot de ergonomische werkplek behoren onder andere een instelbare stoel en tafel. Dit alleen is echter niet voldoende. Een ergonomische werkplek is pas optimaal wanneer het op de juiste wijze is ingesteld. Met name de wijze waarop de werkplek is ingericht en het meubilair is ingesteld kan klachten voorkomen. Praktijk Borninkhof kan dit voor u verzorgen door middel van een professioneel werkplekonderzoek bij u op kantoor of thuiswerkplek.
Voor meer informatie, een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een offerte op maat.
bron: stichting rsi nederland / rsi-vereniging.nl

Praktijk Borninkhof

  • Contact/E-mail
  • Kastanjestraat 26
  • 5492 EZ
  • Meierijstad (St.-Oedenrode)
  • 06-51318133

Vertaal de website

Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht

Praktijk Borninkhof || Adres: Kastanjestraat 26 5492 EZ Sint-Oedenrode || KvK nummer: 17157806

We gebruiken Cookies op onze website om het gebruikersgemak van de website continu te verbeteren. Meer lezen