Praktijkregelement

-Praktijk Borninkhof behoudt zich jaarlijks het recht voor een inflatiecorrectie cq. bedragsverhoging door te voeren.
-Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen wil ik u graag vooraf enige informatie geven.
-U neemt zelf een badlaken en kleine handdoek mee om op de behandeltafel op te liggen, indien u dit vergeet vraag ik u 2,- voor de was.

Ik vraag u:
-Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
-Uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekening worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.
-Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat graag uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien U na sluitingstijd belt wordt U de eerstvolgende dag teruggebeld.
-Afmeldingen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling.
-Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
-In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft mij inzicht in uw aandoening.
-Ter ondersteuning van het behandeleffect mijn adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Wat staat u te wachten?

• De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij ik uw klachten inventariseer. Indien mogelijk vind er tevens behandeling in de eerste sessie plaats. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met u besproken.
• Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, wordt u ingepland voor de meest effectieve behandeling, die geboden kan worden voor deze klachten.
• Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het behandelplan, kan de therapeut besluiten, advies in te winnen bij een collega.
• Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
• U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Ik stel me open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor mij een nog betere en efficiëntere wijze van cliëntenbehandeling te verkrijgen.
• Zonder uw toestemming zal ik geen informatie geven over uw aandoening aan uw verwijzend arts of welke medische instantie dan ook.

Ik ga er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor mij gebruikelijke wijze van werken en hoop op een prettige samenwerking.

Praktijk Borninkhof

  • Contact/E-mail
  • Kastanjestraat 26
  • 5492 EZ
  • Meierijstad (St.-Oedenrode)
  • 06-51318133

Vertaal de website

Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht

Praktijk Borninkhof || Adres: Kastanjestraat 26 5492 EZ Sint-Oedenrode || KvK nummer: 17157806

We gebruiken Cookies op onze website om het gebruikersgemak van de website continu te verbeteren. Meer lezen