Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht Home
Home Mijn profiel Praktische informatie Tarieven / vergoedingen Behandelingen Contact Links

Tarieven

Neuromusculaire therapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist naar een neuromusculairtherapeut kunt gaan. Uw eigen risico van € 385,- geldt voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende verzekeringen, dus wordt niet gekort op de behandeling.

Sport- en ontspanningsmassages kunnen niet gedeclareerd worden via een zorgverzekeraar.

Welke verzekeraars vergoeden deze behandelingen, zie www.nmtn.nl , onder cliënten / vergoedingen door zorgverzekeraars en/of bij vbag.nl. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Hiervoor moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst 2018 (prijs per sessie, particulier)

 • Neuromusculaire-, Triggerpointtherapie, massagetherapie, € 33,00 - korte sessie
 • Neuromusculaire-, Triggerpointtherapie, massagetherapie, € 42,00 - middellange sessie
 • Neuromusculaiire-, Triggerpointtherapie, massagetherapie, € 53,00 - lange sessie
 • Neuromusculaire-, Triggerpointtherapie, massagetherapie, € 60,00 - Eerste sessie, intake, onderzoek en behandeling
 • Sportmassage, ontspanningsmassage 25 min € 30,00
 • Sportmassage, ontspanningsmassage 50 min € 50,00
 • Theracane € 55,00
 • Huur Theracane, € 50,00 borg, per 4 weken € 12,50
 • Triggerpointbal € 2,00
 • Kinesiotaping, incl behandeling € 35,00
 • Niet nagekomen afspraak vergoeden, conform behandelingsduur
 • Betalingsvoorwaarden en werkwijze volgens richtlijn NMTN, Neuro Musculaire Therapeuten Nederland
 • De rechten en plichten van de cliënt zijn binnen de praktijk vastgelegd in de "modelreglementen therapeut-cliënt” NMTN
 • Uw gegevens worden vastgelegd in een dossier conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2018 tot en met 31-12-2018